Poistenie životné

Poistenie je tu už viac ako 4000 rokov. Už v minulosti sa poisťovali starý Egypťania, aby v prípade úmrtia boli uhradené náklady v prípade smrti pracovníka na stavbe pyramíd.

Poistenie je v tomto prípade aj dôležite v oblasti poistenia si odkazu na vlastnú webovú stránku. Teda rozloženia rizika, že prídete o významný spätný odkaz na Vašu webovú stránku. Poistite si aj Vy Váš odkaz. Je to v dnešnej dobe jeden z významných krokov životného poistenia Vašej spoločnosti a bytia na Internete.

Mapa stránky

Teraz ste prišli na našu mapu stránok, to je miesto, kde môžete získa preh¾ad o celom našom webe a jeho obsahu. Myslíte si, že by aj vaša firma mala patri sem? Kliknite na odkaz nižšie a pridajte váš odkaz ¾ahko a rýchlo

Administratívne a podporné činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Cestovanie, cestovné agentúry a kancelárie
Čistiace činnosti
Ostatné administratívne činnosti
Sprostredkovania zamestnania
Auto-moto
Obchod s motorovými vozidlami
Oprava motorových vozidiel
Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
Doprava a skladovanie
Ostatná doprava
Ostatné činnosti v doprave
Pozemná doprava, sťahovanie
Skladovanie
Informačné a komunikačné činnosti
Filmy, multimédiá, vysielanie
Ostatné informačné služby
Vydávanie kníh a periodík
Vývoj softvéru, Firemné systémy
Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti
Divadlo, kino, koncerty, verejné vystúpenia
Herne a stávkové kancelárie
Ostatné kultúrne činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Nehnuteľnosti
Nákup, predaj, prenájom
Správa nehnuteľností, ostatné
Obchod
Ostatné obchod
Počítačové a komunikačné zariadenia, elektro
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky
Výrobky pre domácnosť
Základné poľnohospodárske produkty
Odborné, vedecké a technické činnosti
Architekti a stavebno-inžinierske činnosti
fotografické činnosti
Ostatné odborné činnosti
Právnici, advokáti, súdni znalci
prekladatelia
Reklama, marketing, PR
Účtovné, audit a daňové poradenstvo
veterinári
Ostatné činnosti
Ostatné činnosti
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Banky, sporiteľne, záložne
Finančné sprostredkovanie a poradenstvo
Ostatné finančné činnosti
poistenie
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
Lesníctvo a ťažba dreva
Rastlinná a živočíšna výroba
spracovateľský priemysel
Chemická výroba
Ostatné výroba
Strojárstvo, diely, priemyselný tovar
Výroba a spracovanie potravín a nápojov
Výroba elektroniky, elektrických zariadení
Výroba stavebných hmôt a prvkov
Výroba textilu, odevov a obuvi
Výroba voľnočasových potrieb, hier, pomôcok
Výroba z dreva
Stavebníctvo
Demolácie a príprava staveniska
Elektrické, inštalačné práce
Ostatné stavebné činnosti
Výstavba, stavebné práce
Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvá
Catering a ostatné stravovacie služby
Hotely a penzióny
Ostatné ubytovanie
Stravovanie v reštauráciách, pri stánkoch
Vzdelávanie
ostatné vzdelávanie
Pomocné vzdelávacie činnosti
Školy, škôlky, školské zariadenia
Zásobovanie vodou a odpadmi
Odpady
Zásobovanie vodou, odpadové vody
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Ambulantná a zubná lekárska starostlivosť
Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostli
Sociálne služby
Ústavnej zdravotnej starostlivosti