Poistenie životné

Poistenie je tu už viac ako 4000 rokov. Už v minulosti sa poisťovali starý Egypťania, aby v prípade úmrtia boli uhradené náklady v prípade smrti pracovníka na stavbe pyramíd.

Poistenie je v tomto prípade aj dôležite v oblasti poistenia si odkazu na vlastnú webovú stránku. Teda rozloženia rizika, že prídete o významný spätný odkaz na Vašu webovú stránku. Poistite si aj Vy Váš odkaz. Je to v dnešnej dobe jeden z významných krokov životného poistenia Vašej spoločnosti a bytia na Internete.